Zimowa Promocja

REGULAMIN SPRZEDAŻY „ PROMOCJA ZIMOWA”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem akcji o nazwie „ PROMOCJA ZIMOWA ”, zwanej dalej „Promocją”, jest Z.P.H.U. „WAN-VIT” Wanda Grzebyta , ul. 3 Maja 11 B z siedzibą w 88-430 Janowiec Wielkopolski

NIP: 562-100-07-37 ,

Celem akcji jest promocja wyrobów firmy WAN-VIT w opakowaniach jednostkowych o wadze 100 g oferowanych i dostępnych u naszych dystrybutorów w punktach sprzedaży hurtowej na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Czas trwania Promocji obejmuje okres od 10 stycznia 2022 roku do 31 marca 2022

lub do wyczerpania stanów magazynowych.

 §2 BONUS

 1. W PROMOCJI przy zakupie 1 opakowania zbiorczego 20 szt, w którym znajduje się nasz nowy produkt : GRAHAMKI FIT 100 g BEZCUKROWE z nadzieniem TOFFI lub CZEKOLADOWYM otrzymują Państwo BONUS w formie 2 szt GRAHAMKI FIT 100g w opakowaniu zbiorczym.
 2. Forma dodatkowego BONUSU zapewnia Państwu dodatkowy rabat w wysokości 10% – ( co stanowi 2 sztuki).

 §3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

 1. Promocja przeznaczona jest dla sprzedawców prowadzących punkty sprzedaży detalicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i osób fizycznych.
 2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.
 3. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania BONUSU w formie

GRAHAMKI FIT 100g + 2 szt gratis

Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:

 1. zakupić w Punkcie Sprzedaży hurtowej 1 opakowanie zbiorcze naszego Produktu GRAHAMKI FIT 100 g BEZCUKROWE z nadzieniem TOFFI lub CZEKOLADOWYM w ilości 20 szt + 2 szt gratis
 1. Uczestnik może dokonać wielokrotności zakupów i otrzymać odpowiadającą ich liczbie ilość BONUSÓW, w każdym dodatkowym opakowaniu.
 2. Zachęcamy do zakupu produktu GRAHAMKI FIT 100 g BEZCUKROWE w dwóch smakach z nadzieniem TOFFI i CZEKOLADOWYM
 3. Punkt Sprzedaży, w którym Pula Bonusów zostanie wyczerpana, może ponownie dokonać zakupu z Promocji.
 4. W przypadku wyczerpania się Puli opakowań zbiorczych z BONUSAMI we wszystkich Punktach Sprzedaży, Promocja ulega automatycznemu zakończeniu.

 §4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w punktach obsługi klienta znajdujących się w Punktach Sprzedaży.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Prosimy o przesłanie reklamacji na adres email: info@wan-vit.com.pl
 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 5. Uczestnik o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną lub listownie na adres podany dobrowolnie w reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
 6. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

  §5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w punktach obsługi klienta Punktów Sprzedaży, w których wydawane są nagrody w Promocji.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

Z.P.H.U. „WAN-VIT” Wanda Grzebyta

ul. 3 Maja 11 B

88-430 Janowiec Wlkp.

NIP: 562-100-07-37

biuro tel. +48 52 30-23-286 E-mail: info@wan-vit.com.pl

biuro kom. +48 607-402-396 info@wan-vit.pl

www.wan-vit.pl


Czytaj inne aktualności

Firma Wan-Vit od 1993 roku produkuje słodycze

Firma Wan-Vit od 1993 roku produkuje słodycze

Firma Wan-Vit od 1993 roku produkuje słodycze…

Czytaj więcej>
Flisaki kokosowo-kakaowe

Flisaki kokosowo-kakaowe

Polska marka Wan-Vit ustawicznie poszerza swój asortyment…

Czytaj więcej>
Uczestnictwo w targach międzynarodowych

Uczestnictwo w targach międzynarodowych

Uczestnictwo w targach międzynarodowych służyć ma ekspansji na nowe rynki…

Czytaj więcej>