Promocja

Jesienna promocja

REGULAMIN SPRZEDAŻY „ PROMOCJA ”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem akcji o nazwie „ PROMOCJA JESIENNA ”, zwanej dalej „Promocją”, jest Z.P.H.U. „WAN-VIT” Wanda Grzebyta , ul. 3 Maja 11 B z siedzibą w 88-430 Janowiec Wielkopolski NIP: 562-100-07-37 , Celem akcji jest promocja wyrobów firmy WAN-VIT GRAHAMKI z nadzieniem toffi i czekoladowym w opakowaniach o wadze 2 kg oferowanych i dostępnych u naszych dystrybutorów w punktach sprzedaży hurtowej na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 10 listopada 2023 roku do 31 grudnia 2023 lub do wyczerpania stanów magazynowych.

§2 BONUS 1. W PROMOCJI przy zakupie 2 opakowań GRAHAMKI Z NADZIENIEM toffi lub czekoladowym pakowanym po 2 kg, otrzymują Państwo BONUS w formie 1 szt GRAHAMKI z nadzieniem czekoladowym 0,5 kg o wartości 1 gr. Forma dodatkowego BONUSU zapewnia Państwu dodatkowy rabat w wysokości 12 % .

§3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI 1. Promocja przeznaczona jest dla sprzedawców prowadzących punkty sprzedaży detalicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i osób fizycznych. 2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora. 3. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania BONUSU w formie GRAHAMKI z nadzieniem o smaku czekoladowym 0,5 kg – 1 szt Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji: A. zakupić w Punkcie Sprzedaży hurtowej 2 opakowania po 2 kg Produktu: GRAHAMKI z nadzieniem o smaku TOFFI 2 kg lub GRAHAMKI z nadzieniem o smaku CZEKOLADOWYM 2 kg 4. Uczestnik może dokonać wielokrotności zakupów i otrzymać odpowiadającą ich liczbie ilość BONUSÓW wydanych po zakupie. 5. Zachęcamy do zakupu produktu GRAHAMKI w dwóch smakach z nadzieniem TOFFI i CZEKOLADOWYM 6. Punkt Sprzedaży, w którym Pula Bonusów zostanie wyczerpana, może ponownie dokonać zakupu z Promocji. 7. W przypadku wyczerpania się Puli opakowań z BONUSAMI we wszystkich Punktach Sprzedaży, Promocja ulega automatycznemu zakończeniu.​

§4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w punktach obsługi klienta znajdujących się w Punktach Sprzedaży. 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 3. Prosimy o przesłanie reklamacji na adres email: info@wan-vit.com.pl 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania. 5. Uczestnik o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną lub listownie na adres podany dobrowolnie w reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji. 6. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w punktach obsługi klienta Punktów Sprzedaży, w których wydawane są nagrody w Promocji. 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

Z.P.H.U. „WAN-VIT” Wanda Grzebyta

88-430 Janowiec Wlkp. ul. 3 Maja 11 B

NIP: 562-100-07-37

biuro tel. +48 52 30-23-286

biuro kom. +48 607-402-396

E-mail: info@wan-vit.com.pl

info@wan-vit.pl

Z.P.H.U. „WAN-VIT” Wanda Grzebyta ul. 3 Maja 11 B 88-430 Janowiec Wlkp. NIP: 562-100-07-37 §4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w punktach obsługi klienta znajdujących się w Punktach Sprzedaży. 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 3. Prosimy o przesłanie reklamacji na adres email: info@wan-vit.com.pl 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania. 5. Uczestnik o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną lub listownie na adres podany dobrowolnie w reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji. 6. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym. §5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w punktach obsługi klienta Punktów Sprzedaży, w których wydawane są nagrody w Promocji. 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników. Z.P.H.U. „WAN-VIT” Wanda Grzebyta ul. 3 Maja 11 B 88-430 Janowiec Wlkp. NIP: 562-100-07-37 biuro tel. +48 52 30-23-286 E-mail: info@wan-vit.com.pl biuro kom. +48 607-402-396 info@wan-vit.pl www.wan-vit.pl

Czytaj inne aktualności

Firma Wan-Vit od 1993 roku produkuje słodycze

Firma Wan-Vit od 1993 roku produkuje słodycze

Firma Wan-Vit od 1993 roku produkuje słodycze…

Czytaj więcej>
Flisaki kokosowo-kakaowe

Flisaki kokosowo-kakaowe

Polska marka Wan-Vit ustawicznie poszerza swój asortyment…

Czytaj więcej>
Uczestnictwo w targach międzynarodowych

Uczestnictwo w targach międzynarodowych

Uczestnictwo w targach międzynarodowych służyć ma ekspansji na nowe rynki…

Czytaj więcej>