Polityka plików Cookies / cookies policy

Pliki cookies są to małe pliki przechowywane w pamięci przeglądarki. Które zapisują aktywność użytkownika na danej witrynie internetowe (stronie). Akceptacja tych plików jest bardzo ważna, gdyż umożliwia prawidłowe działanie serwisu na Państwa komputerze. Oznacza to, że ułatwiają wyszukiwanie np. produktów itp. zapamiętują wybrane przez nas ustawienia (m.in. wyszukiwania, logowania itd.)

Nasza strona wykorzystuje pliki w celu identyfikacji urządzenia (smartfon, tablet, komputer) aby dostosować prawidłowe wyświetlanie strony na Państwa urządzeniu. Sprawdzane też jest w ten sposób w jakim celu wykorzystywana jest nasza strona przez klienta.

Można oczywiście zarządzać tymi plikami poprzez przeglądarkę internetową wchodząc w ustawienia danej przeglądarki a następnie wybierając ustawienia witryn www. Zazwyczaj informacje takie zawarte są w zakładce „Prywatność”.

Jeśli decydują się Państwo na korzystanie z naszego serwisu w dalszym ciągu, oznacza to akceptację informacji z naszej strony.


Cookies are small files stored in the browser’s memory. Which record the user’s activity on a given website (page).

The acceptance of these files is very important as it enables the website to function properly on your computer. This means that they facilitate the search, for example, products, etc., remember the settings selected by us (including search, login, etc.)

Our website uses files to identify the device (smartphone, tablet, computer) to adjust the correct display of the page on your device. It is also checked in this way for what purpose our website is used by the client. Of course, you can manage these files through a web browser by entering the browser settings and then selecting the website settings.

Usually, such information is included in the „Privacy” tab. If you decide to continue using our website, this means that you accept the information on our part.